Contact
galeria
Ksiezno A - home, B - stable 54.026352 N, 20.836600 E
galeria
map - former East Prussia
galeria
map
galeria
schema
Trakehner Stable Księżno

Barbara and Tomasz Siedlanowski
Księżno 1
11-311 Kolno
Poland

tel: +48 89 7188831
tel: +48 604 274215

e-mail: ts_konie@post.pl or trak@wwm.pl

Ksiezno geographical coordinates : 54.026352 N , 20.836600 E