Wielki Czar TS
Wielki Czar TS
kaszt
07.04.2008
 
Czar
siwy
Lwow
siwy
Aspirant
kary
Poprad Traum***** --- Tyrann --- Pilger --- Luftgott
Poprawka --- Pilgrim --- Pythagoras --- Damphross
Abisynia Hunnenkonig --- Hutten --- Ararad --- Jagdheld
Abstynentka --- Dreibund --- Drusus --- Pirat
Lwica
siwa
Harbin Trojnat xx --- Szczecin**** --- Tiberius --- Foxlaw
Amada --- Tamerlan --- Pythagoras --- Damphross
Lama I Ciecieruk --- Blyszcz ShA --- Labedzi Spiew
Lawa --- Pietuszok oo --- Priboj --- Piolun
Czantoria
kasztanka
Aragonit*
kaszt
Kobryn Oran I --- Priz xx --- Raufbold** --- Oleander
Kabza --- Jamajka --- Junker --- Pilger --- Luftgott
Aragonia Dziegiel xx --- Szczecin**** --- Tiberius --- Foxlaw
Arktyka --- Celsius --- Hirtensang --- Parsival
Czumiza
kaszt
Leszek Kosmos --- Belizar --- Edfried --- Eiserner Fleiss
Leszka --- Moskit --- Semper Idem --- Damphross
Czernica Surmacz xx --- Salut --- Sanquinetto --- Rialto
Czesanka --- Colombo*** --- Aquino xx --- Tornado
Waligora TS
kaszt
Apogej
sk.gniady
Pogremok xx
kary
Gaer Raufbold** --- Oleander --- Prunus --- Dark Ronald
Gera III --- Egir --- Grab ---- Bezkarny --- Brimston
Prizma Ranzir --- Raphael --- Balbinus --- Horkay
Proza --- Part Four --- Poltava --- Polymelus
Azbuka
c.kaszt
Zagorsk xx Raufbold** --- Oleander --- Prunus --- Dark Ronald
Znatnaja --- Zagar --- Granit II --- Tagor
Ataka Tok II --- Termit --- Hyperion --- Damphross
Aragwa --- Grzesznik --- Portius --- Ararad
Agra TS
kasztanka
Germanic xx
kary
Babant Luciano --- Henry the Seventh --- King of Tudor
Bellary --- Blasius --- Aurelius --- Pergolese
Georgina Conor Pass --- Tiepolo II --- Tiepoletto --- Tornado
Gerona --- Masis --- City --- Caissot

Akka
kaszt
 
Aragonit* Kobryn --- Oran I --- Priz xx --- Raufbold**
Aragonia --- Dziegiel xx --- Szczecin**** --- Tiberius
Wila Walen --- Cerber --- Bulat --- Haakon --- Traum*****
Wodnica --- Colombo*** --- Aquino xx --- Tornado